Naar inhoud

Praktisch

Team cultuurbeleid
Cultuurraad

Markt 1
2440 Geel


tel. 014 56 66 85
cultuurdienst@geel.be
Agenda & notulen

Cultuurraad

Ben je actief in cultuur? Kom je graag op voor de noden en behoeften van jouw culturele vereniging of organisatie? In de cultuurraad krijg je de kans om mee te praten over het Geelse stedelijke cultuurbeleid, individueel of als afgevaardigde van je vereniging. Je wordt er bovendien op de hoogte gehouden van stedelijke beslissingen over het cultuurbeleid.

 

Wie kan aansluiten?

  • Culturele verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers en hun werking op het grondgebied van Geel ontplooien
  • Professionele culturele organisaties en instellingen die hun werking op het grondgebied van Geel ontplooien
  • Deskundigen in de culturele materie, woonachtig in Geel

Opgelet, er zijn enkele voorwaarden:

  • de hoofdbezigheid van de vereniging is socio-cultureel van aard;
  • de maatschappelijke zetel van de vereniging ligt in Geel;
  • de vereniging kan minimum een jaar (socio-) culturele werking voorleggen;
  • de vereniging voldoet aan minstens één van volgende twee voorwaarden: meer dan de helft van de activiteiten vond afgelopen jaar plaats op grondgebied van of minstens de helft van de leden woont in Geel.

 

3 deelraden

Om het overleg zo interactief mogelijk te maken is de cultuurraad opgedeeld in 3 deelraden. Deze 3 deelraden vergaderen elk minimum 2x per jaar. De data worden tijdig aangekondigd.

  • Amateurkunsten: verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een cultuurbevorderende, een kunstvormende en/of kunstscheppende cultuurbewarende aanpak
  • Socio-culturele verenigingen: verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een algemeen gemeenschapsvormende en/of sociaalgerichte aanpak
  • Cultuur, erfgoed en vrije tijd: verenigingen, organisaties en deskundigen met als streefdoel een ideologische, natuurgerelateerde of recreatieve aanpak en overige specifieke thema’s. 

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de cultuurraad biedt meerdere voordelen. Zo heb je mits bepaalde voorwaarden recht op financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning.

 

Je dient een aanvraag tot lidmaatschap in via het formulier onderaan deze pagina of door een afspraak te maken met het team cultuurbeleid.

Het bestuur van de cultuurraad zal je aanvraag beoordelen en een voorstel doen bij welke deelraad je best aansluit. Na goedkeuring van de aanvraag, volgt een uitnodiging voor de volgende algemene vergadering.

 

Wie meer wil weten over de samenstelling van de cultuurraad kan het intern en organiek reglement onderaan de pagina downloaden.

Overzicht