Naar inhoud

Praktisch

Dienst onderwijs

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 64 00
fax 014 56 64 19
onderwijs@geel.be

Leerlingenbegeleiding

Studiekeuze
Voor uitleg en hulp bij je studiekeuze surf je naar ond.vlaanderen.be/leren.


Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Zij hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst.


Daartoe is het CLB actief op vier domeinen:

  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Leren en studeren
  • Schoolloopbaanbegeleiding

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Het is een onafhankelijke, schooloverstijgende dienst, die samenwerkt met leerlingen, ouders, scholen en externe diensten. Je kan er terecht met vragen over onderwijs, gezondheid en welzijn. Samen wordt gezocht naar een antwoord en eventueel naar gepaste externe hulpverlening.


Meer info
Centrum voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs Kempen
Technische Schoolstraat 10
2440 Geel
014 58 99 07
clb.kempen.geel@rago.be
www.clbgokempen.be


Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding – CLB-Kempen
Stationsstraat 160
2440 Geel
014 58 85 34
geel@clb-kempen.be
www.clb-kempen.be