Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Uittreksel strafregister

Wat 

Het uittreksel uit het strafregister, of het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document waarin strafrechtelijke veroordelingen vermeld worden.

 

Drie modellen

 • model 595: standaarduittreksel bestemd voor activiteiten waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
 • model 596.1 Sv: bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs-of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (vb. voor douane, reisagentschap, verzekeringswezen, drankslijterijen, beursmakelaar, jachtvergunning,…).
 • model 596.2 Sv: bestemd voor iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waar je veel in contact komt met minderjarigen (vb. een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging,…).

 

Wie

Iedere inwoner van Geel kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen, mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel nodig is.

 

Procedure (mogelijkheden):

Een uittreksel uit het strafregister vraag je bij voorkeur aan via het digitaal loket of e-mail: strafregister@geel.be

 

Aanvragen via het digitaal loket: worden dagelijks verwerkt

 • Je hebt hiervoor je digitale identiteitskaart (e-id) en een kaartlezer nodig
 • Onderaan de pagina vind je het aanvraagformulier

 

Persoonlijk aanvragen via e-mail aan strafregister@geel.be: worden dagelijks verwerkt

 • Te vermelden in de  e-mail: 
  • naam
  • adres
  • rijksregisternummer
  • huidig beroep
  • het model dat je nodig hebt (595, 596.1 Sv, 596.2 Sv - zie hierboven voor meer info)
  • de activiteit waarvoor je het uittreksel nodig hebt
  • Je vermeldt bij je aanvraag hoe je het uittreksel wil ontvangen.
   • versturen (per post thuis bezorgen)
   • afhalen aan het onthaal
 • Afleveren:
  • versturen per post naar thuisadres
  • afhalen aan het onthaal stadhuis (persoonlijk ophalen op vertoon van je identiteitskaart of derde met onderstaand ingevuld volmachtformulier + kopie van je identiteitskaart)

 

Persoonlijk aan het loket dienst burgerzaken (hiervoor moet je een afspraak maken)

 • Mee te brengen
  • identiteitskaart
 • Onmiddellijke aflevering model 595 Sv en 596.1Sv behoudens uitzonderingen.

Een derde doet de aanvraag aan het loket dienst burgerzaken (hiervoor moet je een afspraak maken)

 • Mee te brengen
  • kopie van je identiteitskaart + onderstaand ingevuld volmachtformulier
 • Onmiddellijke aflevering model 595 Sv en 596.1Sv behoudens uitzonderingen.

 Kostprijs

Gratis

 

Aanvragen bij FOD justitie

Volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal strafregister van de FOD Justitie

 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s,…
 • Als u geen woon- of verblijfplaats meer heeft in België
 • Diplomaten

Hoe aanvragen:

 • per brief, fax of email

FOD Justitie

Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Fax: +32 2 552 27 82

Email: cjc-csr@just.fgov.be

E-loket