Naar inhoud

Praktisch

Dienst toerisme en stadsanimatie

Markt 1
2440 Geel


tel. 014 56 63 80
fax 014 56 63 99
toerisme@geel.be

Meer info

Heilig Hartkerk Winkelomheide

2011 - Hans Driesen - Kerk Winkelomheide 015

Bij de oprichting van de parochie Winkelomheide in 1900, werd er een voorlopige kapel gebouwd op de hoek van de Kemeldijk en de Gemeenteheide. Deze kapel werd door pastoor Claesen 'De Hoefkapel' genoemd. Bij de aanstelling van de eerste pastoor, pastoor Claesen, was de witgekalkte kapel nog niet helemaal af. Tijdens de eerste weken was het voorlopige kerkje soms te klein om alle mensen te ontvangen. Er werden verschillende geschenken gegeven om het kerkje te versieren en er werd geld gegeven om misgewaden te kopen.

 

Nadat de H. Hartkerk gebouwd was, werd de 'Hoefkapel' openbaar te koop gesteld. In 1909 werd ze verkocht aan Jef Eyckmans - Rombouts voor de som van 3210 frank.

 

In 1907 begon men met de bouw van de kerk. Dit, na lang aandringen van pastoor Claesen bij het gemeentebestuur en het bisdom. De materialen werden aangevoerd per buurtspoorweg vanuit Stelen. Op Hemelvaartsdag, 28 mei 1908 werd de eerste kerk gewijd. Dit ging gepaard met 'Groote Feesten' die plaats vonden waar nu de parochiezaal staat. Op deze dag ging de eerste 'Vlaamse Kermis' van Winkelomheide door. Een maand later, op 29 juni, werden de klokken en de kruisweg gewijd. Deze kruisweg werd door de parochianen gesponsord en het was een prachtig kunstwerk. Volgens pastoor Claesen was het veel mooier dan 'het soort pottenbakkerswerk en plaasteren mannekens die hier en daar de kerken ontsieren'.

 

 

 

In 1927 en 1928 werden er toneelspelen opgevoerd t.v.v. de kerk om onder andere een torenuurwerk aan te kopen.

 

In mei 1940 werd de kerk door het Belgisch leger gedynamiteerd. Het Belgisch leger dacht namelijk dat de Duitsers de kerktoren zouden kunnen gebruiken als uitkijktoren over het Albertkanaal dat aanzien werd als een belangrijke verdedigingslijn. De bedoeling was dan ook om enkel de toren te vernietigen, maar door een foute inschatting van de hoeveelheid dynamiet werd de hele kerk verwoest. Enkele maanden werden de kerkelijke diensten volbracht in een klaslokaal van de nabij gelegen meisjesschool.

 

Na aandringen van pastoor Verschueren bij de Duitse militaire leiding kreeg hij enkele soldatenbarakken die gediend hadden tijdens de mobilisatie in 1939. Deze barakken stonden in Oosterlo. Vrijwel onmiddellijk werden er plannen gemaakt om de kerk herop te bouwen. Doch, de Duitse overheid liet dit niet toe. De plannen werden opnieuw bovengehaald na het beëindigen van de oorlog door pastoor Vandeven, samen met architect Strauwen. Ze moesten echter helemaal opnieuw gemaakt worden. De firma Ceustermans uit Arendonk begon met de bouw van de nieuwe kerk in april 1951 en was klaar in 1952. Het werd een prachtige kerk met een moderne kerkarchitectuur. Het prachtige gewelf in parabool of eivorm, is magnifiek en geeft een heel eigen cachet aan de kerk. De marmeren altaren, predikstoel en communiebank vormen een zeer mooi geheel. Op 16 november 1952 werd onze huidige kerk plechtig ingezegend door Mgr. Van Eynde.