Naar inhoud

Praktisch

Dienst onderwijs

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 64 00
fax 014 56 64 19
onderwijs@geel.be

Schoolondersteuning Geel

Logo SOG

Schoolondersteuning Geel

Anno 2011. De stad Geel, Kogeka, GO! en Arktos besluiten ism de Vlaamse overheid een project op te starten om de Geelse scholen te ondersteunen. Een vormingswerker van Arktos bouwen samen met de scholen, de CLB’s en de stad een netwerk uit waar zowel leerlingen als leerkrachten terechtkunnen met de vragen van vandaag en morgen. In het schooljaar 2011-2012 loopt Schoolondersteuning Geel op proef, met oog op het verlengen van het project voor minimum 3 jaar.

 

Wij willen bereiken dat…

  • iedere leerling de school verlaat met een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs.
  • ieder schoolteam constructief met weerstand en grensoverschrijdend gedrag kan omgaan (spijbelen, agressie, pesten, …)

 

Wat doen we?

Alle Geelse secundaire scholen (leerlingbegeleiders, directies, …) kunnen met hun vragen terecht bij de vormingsmedewerker. Na een grondige verkenning van de vraag, starten ze een traject op maat op afhankelijk van de vraag. Afhankelijk van de situatie, krijgt het traject een andere invulling

 

Gaat het om leerlingen? Dan kan er:

  • een individuele begeleiding
  • een begeleiding in groep (klasgroep, studierichting, …) plaatsvinden.

Vb. schoolmoeheid, demotivatie, brutaal gedrag, pesten, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfkennis bij de leerling, …

 

Gaat het om leerkrachten? Dan:

  • ondersteunen we leerkrachten en leerkrachtenteams individueel of in groep
  • organiseren we vorming en nascholing
  • zetten we intervisiemomenten en ervaringsuitwisselingen op

We willen leerkrachten weerbaarder maken in het omgaan met moeilijk gedrag, en leerkrachtenteams versterken.

 

Vb. observeren van een les, workshop over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, individuele coaching van leerkrachten, klassenraad ondersteunen, werken aan de relatie leerling-leerkracht, …

 

Gaat het om problemen op schoolniveau of om problemen die meerdere scholen ervaren? Dan gaan we samen op zoek naar structurele oplossingen.

 

Vb. strafbeleid op school, hoe omgaan met leerlingen die uit de klas worden gezet, zinvolle studietijdbesteding, …

 

Wanneer er een ernstig conflict heeft voorgedaan, gaan de Arktos-medewerkers aan de slag met een heel specifieke methodiek, HERGO. HERGO staat voor ‘herstelgericht groepsoverleg’, waar de nadruk ligt op het weer samen verder kunnen.

 

In het verleden hebben we gemerkt dat de combinatie van verschillende trajecten vaak het meeste slaagkans heeft. Op die manier streven we ernaar om een zo integraal mogelijke aanpak en een zo breed mogelijke onderwijsondersteunende werking uit te bouwen.

 

Vormingswerker

Voor meer info over het project kan je terecht bij Sara Vandoninck, svandoninck@arktos.be.

 

Partners

Vlaamse Gemeenschap FLOB

Stad Geel

Kogeka

Gemeenschapsonderwijs Geel

Arktos

 

Stuurgroep

Stad Geel – gemeente Kasterlee – Kogeka – Gemeenschapsonderwijs Geel – Arktos – VCLB Kempen – CLB GO! – De Waaiburg