Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Werft 20, 2440 Geel

 

BTW: BE0207 533 874


tel. 014 56 61 50
financien@geel.be

Meer info

Rekening 2011

De Geelse gemeenteraad van 24 september 2012 keurde de rekening voor 2011 goed. De stad Geel heeft daarmee een primeur beet. Het stelt als eerste de financiële resultaten van 2011 voor, volgens de nieuwe richtlijnen opgesteld door de Vlaamse overheid.

De opbrengsten stijgen lichtjes. Niet door een stijging van de belastingsbijdrage per inwoner, maar door het groter aantal inwoners en een groeiende economische activiteit. De werkings- en de personeelskosten blijven bovendien stabiel.

In 2011 werd voor 13,5 miljoen euro aan investeringen uitgevoerd. Een groot deel daarvan ging naar fuifzaal De Waai, het Marktplein, het rioleringsproject op Ten Aard en onderhoudswerken aan wegen.

Het kasresultaat van zo’n 2 miljoen euro voor het boekjaar 2011 is het gevolg van een consequent zuinig beleid. De uitgaven werden nauwlettend gecontroleerd en waar mogelijk werd ook bespaard. Voorbeelden zijn het centraliseren van de aankopen en aantrekken van subsidies.

Uit de rekening blijkt dat de stad Geel financieel gezond is en een duurzaam beleid voert op middenlange termijn. Een positieve, stijgende kasstroom en voldoende overschot op de dagelijkse werking creëren ruimte om beleidsinitiatieven te nemen.