Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid

Kernwoorden toekomstvisie

De hoofdlijnen voor de toekomstvisie voor Geel 2030 werden op 17 september gepresenteerd op het stadsdebat in de fuifzaal. Tijdens deze bijeenkomst bleek er een breed draagvlak te zijn deze onderstaande hoofdlijnen verder uit te werken als basis voor het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Geel.

 

Het verslag van het stadsdebat is te downloaden via de link onderaan deze pagina.

 

Gaan voor een kwalitatieve groei

We kunnen en willen er niet voor zorgen dat Geel niet meer verder groeit, maar we willen ervoor zorgen dat we die groei zo begeleiden en bijsturen, dat ze de kwaliteiten van Geel verder versterkt. We willen niet de grootste stad in de regio zijn, maar wel de stad waar het het fijnste wonen en ondernemen is.

 

Beschermen van de waardevolle open ruimten

Zowel in het stedelijke gebied, als in de dorpen en in het buitengebied zijn er veel waardevolle open ruimten aanwezig. Deze waardevolle gebieden willen we maximaal beschermen, zelfs als ze bijvoorbeeld in binnengebieden in woongebied zijn gelegen.

 

Werken aan kernversterking

Nieuwe projecten moeten bijdragen aan het versterken van de levendigheid van de stadskern en van de dorpen. Dit vraagt bijvoorbeeld om het concentreren van nieuwe detailhandelsfuncties in het stadscentrum, het kiezen van nieuwe woningbouwlocaties in de nabijheid van de stedelijke voorzieningen en om het verder verdichten van het stedelijke gebied.

 

Opzoeken van functiecombinaties

Waar verschillende functies, zoals wonen en werken, groene ruimten en bebouwing, traditioneel gezien vooral uit elkaar gelegd werden, willen we op zoek gaan naar slimme functiecombinaties. Combinaties van bijvoorbeeld waardevolle groene ruimten in bebouwde omgevingen, samenwerkingen tussen zorg- en onderwijsfuncties en het combineren van handelsruimten met wonen en kantoren. Onze ruimte moet meer multifunctioneel worden ingericht, zodat we beter en efficiënter kunnen omgaan met onze ruimte.

 

Vernieuwende woonprojecten realiseren

De laatste decennia zijn er in Geel veel ‘traditionele’ verkavelingen gerealiseerd waarbij er steeds weer dezelfde typen nieuwe woningen werden gebouwd, veelal voor jonge gezinnen en tweeverdieners. De samenleving verandert echter en dit vraagt om nieuwe woonprojecten voor andere doelgroepen. Nieuwe woningen voor ouderen bijvoorbeeld, waar ze naar gelang de behoefte ondersteuning kunnen krijgen via zorgfuncties. En woningen voor studenten en alleenstaanden, die andere wensen hebben dan gezinnen. We willen ook kijken naar mogelijk interessante combinaties van verschillende doelgroepen binnen bouwprojecten.

 

Versterken van publieke ruimten

De publieke ruimte is van ons allemaal en is de plaats waar ontmoetingen plaatsvinden. Het is de basis voor onze samenleving. Toch is er bij projecten vaak vooral aandacht voor private ruimten, met veel grote tuinen en maar weinig ruimte voor spelen of groen. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten de inrichting en de kwaliteiten van de publieke ruimten centraal staan in het ontwerp.

 

Inzetten op trage wegen

Geel is een stad op maat van traag verkeer. Met de fiets of te voet kunnen de inwoners gemakkelijk de afstand overbruggen tussen de woning en de dorpscentra of het stadscentrum. De stad wil inzetten op het verder stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit, door in te zetten op het verder versterken van het netwerk van trage wegen en het verbeteren van het openbaar vervoer.