Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Vragen over de herziening van het GRS

Ik heb een bouwplan, waar kan ik terecht?

Met vragen over bouwplannen kunt u tijdens de openingsuren van het Stadhuis terecht op de Infocel van de Technische Diensten. Per email is deze dienst bereikbaar via infocel.td@geel.be of telefonisch via 014-566250.

 

 

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Een Ruimtelijk Structuurplan is een document waarin het stadsbestuur haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Geel weergeeft voor de langere termijn. Vragen als waar bijvoorbeeld bijkomende bedrijvenzones moeten worden gerealiseerd, waar er ruimte moet blijven voor de landbouw, hoe er omgegaan moet worden met hoogbouw en op welke woningtypen er vooral moet worden ingezet, komen in een structuurplan aan bod. Een structuurplan heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de inwoners van Geel, maar bindt vooral het stadsbestuur aan deze lange termijn visie. Op basis van de herziening van het structuurplan ontstaan er geen nieuwe bouwmogelijkheden, dit kan pas nadat er vervolgens een nieuw Ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt.

 

 

Wanneer kunnen wij onze mening geven over het structuurplan?

Er kunnen altijd reacties worden gegeven op het ruimtelijke beleid van de stad Geel via stadsontwikkeling@geel.be, maar het beste moment om te reageren op de herziening van het structuurplan is tijdens de informatiebijeenkomsten en informatiemarkten die worden georganiseerd, en in tweede instantie tijdens het openbaar onderzoek. Dat zijn dé momenten waarop de inwoners van Geel invloed kunnen uitoefenen op het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Geel.

 

 

Waarom duurt de herziening van het structuurplan zo lang?

Een herziening van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan duurt door allerlei wettelijke procedures normaal gesproken ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Dat we hier in Geel langer over zullen doen, komt doordat wij een plan met een hoge kwaliteit willen maken en een plan waarbij de Gelenaars maximaal hebben kunnen meedenken over de inhoud van het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Zo wordt er momenteel met focusgroepen gewerkt om de eerste inhoudelijke voorbereidingen te treffen voor de herziening en zullen er in de loop van het traject verschillende informatiebijeenkomsten en -markten worden georganiseerd. Dit kost tijd, maar levert volgens ons wel een kwalitatief beter plan op, gemaakt voor en door de Gelenaars!

 

In verschillende dorpen zijn er al bewonersavonden geweest, wanneer is het onze beurt?

Omdat er in Ten Aard, Sint Dimpna, Stelen en Winkelomheide een aantal dringende vraagstukken op tafel lagen, heeft de stad beslist om voor deze dorpskernen alvast ontwerpend onderzoek uit te voeren. Daarbij zijn de bewoners uitgenodigd om actief mee te denken over de toekomst van het gebied. Gelet op de beperkte middelen en personele capaciteit is het niet mogelijk om dit soort ontwerpend onderzoek direct voor alle kernen in Geel uit te voeren. Wel zullen we in alle deeldorpen informatiemarkten organiseren in 2016, voor alle vragen en opmerkingen van de bewoners.

 

Bij wie kan ik terecht met mijn andere vragen?

Met vragen over de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunt u terecht bij de dienst Stadsontwikkeling van de stad Geel, via onderstaande contactgegevens.

 

meer info

dienst stadsontwikkeling

014 56 60 80

stadsontwikkeling@geel.be