Naar inhoud

Praktisch

Dienst onderwijs

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 64 00
fax 014 56 64 19
onderwijs@geel.be

Scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs

Administratie
De scholengemeenschap ‘Stedelijk onderwijs Geel’ omvat volgende scholen:

  • Stedelijke basisschool, Burgstraat 23, 2440 Geel
  • Stedelijke basisschool, Zammelseweg 183, 2440 Geel
  • Stedelijke basisschool, Larum 9, 2440 Geel
  • Stedelijke basisschool, Katersberg 27, 2440 Geel
  • Stedelijke basisschool, Winkelomseheide 147, 2440 Geel
  • Stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs, type 8, de Billemonstraat 77, 2440 Geel
  • Stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs, type 3, Velveken 9, 2440 Geel

 

De personeelsadministratie van de scholengemeenschap gebeurt centraal op de dienst onderwijs van de stad Geel. De administratie behelst:

  • Beheer van personeelsdossiers, communicatie met het werkstation van het Ministerie van onderwijs, jaarlijkse aanstellingen van het onderwijspersoneel en opvolging van interims.
  • De boekhouding van de verschillende scholen van de scholengemeenschap gebeurt eveneens centraal o.a. volledig aankoopbeleid voor meubilair, benodigdheden scholen, onderhoud patrimonium, nascholingsaanbod, extra-muros. etc…


Coördinatie
De centralisatie en formele samenwerking tussen de diverse scholen van de scholengemeenschap bestaat voornamelijk uit het beheer van de financiën en personeel, communicatie met alle officiële externe organen en interne stedelijke diensten, juridische ondersteuning, dossiers bespreekbaar maken bij het schoolbestuur.


Pedagogisch project
In het kader van de pedagogische opdracht van de onderwijsdienst naar de stedelijke basisscholen worden een aantal initiatieven opgezet in functie van een integrale kwaliteitszorg. Deze initiatieven kunnen opgesplitst worden in initiatieven naar kwaliteitszorg zoals het organiseren van vorming, het ondersteunen van scholen m.b.t. het planmatig werken en algemene inhoudelijke pedagogische ondersteuning en anderzijds initiatieven naar interne kwaliteitsbewaking zoals het ondersteunen van directies bij het voeren van functioneringsgesprekken en klasbezoeken, het organiseren van overlegmomenten over de scholen heen, het introduceren van planmatig werken.


Meer info
Scholengemeenschap ‘stedelijk onderwijs Geel’
Burgstraat 23
2440 Geel
014 56 64 00
onderwijs@geel.be