Naar inhoud

Praktisch

Dienst onderwijs

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 64 00
fax 014 56 64 19
onderwijs@geel.be

Meer info

Voor- en naschoolse kinderopvang

Elk van de basisscholen biedt aan zijn ouders de mogelijkheid om eigen kinderen voor- of naschools op te vangen binnen de eigen schoolmuren. Deze dienstverlening wordt erkend door Kind en Gezin. Ouderbijdragen worden berekend conform de officiële tarifering IBO’s.


Voor meer concrete informatie raden wij je aan om de respectievelijke websites van de scholen te raadplegen.

 

Ook bij de Bengelbende kan je terecht voor voor- en naschoolse opvang: www.digitaalsociaalhuis.be/geel