Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Project Stationsomgeving Geel

De charmante Fabriekstraat

Sinds in 2015 bekend werd gemaakt dat het bedrijf Gavra over enkele jaren de Geelse stationsomgeving gaat verlaten, wordt samen met het bedrijf en met andere belanghebbenden uit de omgeving nagedacht over de toekomst van het gebied. Door de strategische ligging, de grote oppervlakte die het bedrijf pal aan het station in eigendom heeft en de andere kansen die er nog liggen in de omgeving van het station, gaat het hier om één van de belangrijkste projecten voor de toekomstige ontwikkeling van Geel. Hier wordt er echt gewerkt aan het Geel van de toekomst.

De stationsomgeving verdient een opknapbeurt

Een complex project

Vanwege de hoge mate van complexiteit van dit project en de wens van het stadsbestuur om voor dit project een open en transparante procedure te volgen, werd besloten om voor dit project de mogelijkheden van het Decreet Complexe Projecten te gebruiken. Door te werken met dit decreet, wordt er vanaf de start van het project op een open wijze gecommuniceerd met bewoners en belanghebbenden (getuige ook de stakeholdersbijeenkomst en de bewonersavond van begin 2016) en wordt de procedure voor een complex project meer begrijpelijk omdat verschillende inhoudelijke stappen en openbare onderzoeken worden samengevoegd.

 

Op naar de onderzoeksfase

Op 12 december 2016 heeft de gemeenteraad voor dit project de startbeslissing genomen. Dat klinkt misschien raar voor een project waar al meer dan een jaar aan wordt gewerkt, maar het is binnen het decreet complexe projecten een belangrijke stap waarmee de verkenningsfase wordt afgesloten. Tijdens deze verkennende fase werd met veel belanghebbenden, zoals de omwonenden, de handelaars uit de omgeving, de kringwinkel en partijen zoals de NMBS overleg gevoerd. Ook werd samen met Gavra nagedacht over hoe het project verder zou worden aangepakt en werd hiervoor ook een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

Na de startbeslissing volgt volgens het decreet complexe projecten de onderzoeksfase, waarbij de inhoud van het project dus verder zal worden onderzocht. Bekeken zal worden welke mogelijke varianten er zijn voor het project, met bijvoorbeeld meer of minder woningen of andere voorzieningen zoals kantoren, met verschillende mogelijkheden voor ontsluitingen. Van deze verschillende mogelijke varianten, zal worden bekeken of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en of ze ook wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt dan na onder andere ook nog een openbaar onderzoek, een voorkeursbesluit over de gewenste toekomstige inrichting van het gebied.

 

Samen met de omwonenden en belanghebbenden

Ook in de onderzoeksfase van het project willen we sterk de samenwerking zoeken met de omwonenden van het plangebied en ook met andere belanghebbenden. We zullen dan ook zodra er duidelijkheid is over de mogelijke varianten van het project opnieuw een bewonersavond en een stakeholdersbijeenkomst organiseren (3e kwartaal 2017). Ook gedurende het onderzoek dat daarna volgt ten aanzien van de verdere uitwerking van de varianten, zullen deze partijen uitgenodigd worden om mee te denken en om kennis te nemen van de voorstellen. Op deze wijze willen Gavra en de Stad Geel werken aan gedragen voorstellen voor de inhoud van het project en ongerustheden zoveel mogelijk wegnemen.

 

Meer informatie in de procesnota

Een belangrijk onderdeel van de startbeslissing was de opmaak van een ‘procesnota’, die onderaan deze pagina te downloaden is. Deze procesnota bevat een verdere omschrijving van de inhoud van het project, van de verschillende fasen die het project zal doorlopen en van de daarbij horende timing. Dit document zal gedurende de onderzoeksfase verschillende keren een update krijgen, zodat bewoners en andere geïnteresseerden altijd over de meest recente informatie ten aanzien van het project kunnen beschikken. Ook de startbeslissing van de gemeenteraad is beschikbaar als download en meer informatie over het decreet complexe projecten is te vinden via de website www.complexeprojecten.be. Verder kan er altijd contact met de stad Geel worden opgenomen over het project via de contactgegevens hiernaast.