Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Openbaar onderzoek RUP Landbouwzone Bruul

Op vrijdag 23 september 2016 start het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan Landbouwzone Bruul. Dit plan werd op 5 september 2016 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Geel. Dit plan geeft het landbouwbedrijf van Jan Lievens de mogelijkheden om uit te breiden, passend bij het hiervoor door de gemeenteraad afgegeven voorwaardelijk positieve planologisch attest. Verder wordt de rest van het woonuitbreidingsgebied dat volgens het gewestplan ten noorden van de weg Bruul is gelegen, herbestemd conform het huidige gebruik. Deze herbestemming werd al aangekondigd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2006 en ook bij recente onderzoeken bleek dat het niet nodig is om het woonuitbreidingsgebied als reserve voor toekomstige woonuitbreidingen te behouden.

 

Het openbaar onderzoek zal lopen van 23 september tot en met 21 november 2016 en tijdens deze periode kunnen de plannen ook tijdens de openingsuren worden ingezien aan de balie van de Infocel van de Technische Diensten op het stadhuis, werf 20 te Geel. Verder wordt er op donderdag 10 november een infovergadering georganiseerd, om 19:30 in de parochiezaal van Bel.

 

Als U een bemerking of bezwaar hebt op de inhoud van het plan, kan U dit schriftelijk overmaken aan GECORO Geel, ter attentie van dhr. Krabbenborg, Werft 20, 2440 GEEL. U kunt uw bezwaar ook afgeven op de Infocel Technische diensten tegen ontvangstbewijs, of per email versturen naar stadsontwikkeling@geel.be. De uiterste datum voor indienen van de bezwaren is 21 november 2016, de einddatum van het openbaar onderzoek.