Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Openbaar onderzoek fietsostrade Herentals - Balen

De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

 
het aanleggen van een bovenlokale fietsostrade die in zijn totaliteit zal lopen van Herentals tot Balen waarbij huidige voorliggende aanvraag de locatie betreft vanaf de Langstraat te Geel tot aan de Merelstraat te Mol;
het plaatselijk verleggen van de Millegemloop;

 

Rubricering volgens aanvrager: 1 – 2a – 7;

 

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
het slopen van kleine gebouwtjes;
aanleg fietsinfrastructuur:

renovatie, vernieuwing bestaande duikers;
aanleg van een fietstunnel;
aanleg van een fietspad;
verwijdering van beplanting;
werkzones;
grondverzet;

 

De aanvraag houdt tevens in om de machtiging te verkrijgen voor de werken aan de bedding van de waterlopen of werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 26 juni tem 25 juli.

De plannen zijn ter inzage op ww.omgevingsloket.be (dossiernummer OMGP-2017-0020).

Link: https://www.omgevingsloket.be/publiek/?openbaaronderzoek

Bezwaren kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of analoog op het stadhuis.