Naar inhoud

Praktisch

Dienst toerisme en stadsanimatie

Markt 1
2440 Geel


tel. 014 56 63 80
fax 014 56 63 99
toerisme@geel.be

Meer info

Neerhelst

Neerhelst

Het Larumse natuurgebied Neerhelst is eigendom van Natuurpunt. Het is ongeveer 14ha groot en wordt begrensd door het kanaal Herentals-Bocholt, het landbouwgebied Rauwelkoven, de Larumse Loop en de Papenhoeven. Het behoort tot het bekken van de Kleine Nete. Naast de Larumse Loop komen er nog talrijke sloten en greppels voor, die het water afvoeren naar de Kleine Nete. Het kalkrijk water van de Maas, dat door het kanaal werd aangevoerd, heeft het oorspronkelijk arme Kempische heidelandschap grondig beïnvloed. Daardoor is het nu interessant voor heel wat planten, vogels, insecten en vlinders. Het gebied bestaat uit natte hooilandjes, een aantal poelen, een zandduin, een hakbos en verschillende graasweiden met schapen.

 

Neerhelst
Wat de fauna betreft, is Neerhelst een interessant gebied voor vlinders. De meest in het oog springende soorten zijn oranjetip, atalanta, boomblauwtje, bruin en oranje zandoogje, landkaartje, dagpauwoog, icarusblauwtje, citroenvlinder en gehakkelde aurelia. Je kan er ook heel wat zangvogels horen. In Neerhelst en directe omgeving broeden onder meer blauwkorst, kleine karekiet, spotvogel, torenvalk, steenuil en wulp.


Ook de plantengroei is de moeite waard. Bijzondere soorten zijn onder meer gevlekte orchis, breedbladige orchis, kleine ratelaar, verschillende zeggensoorten, holpijp, wateraardbei, addertongvaren, breedbladige waterranonkel, dotterbloem, waterlepeltje, aarvederkruid en waterviolier.


Bron

Nieuwsblad van Geel, editie 16 mei 2008, p 3.