Naar inhoud

Praktisch

Dienst toerisme en stadsanimatie

Markt 1
2440 Geel


tel. 014 56 63 80
fax 014 56 63 99
toerisme@geel.be

Meer info

Malesbroek

Foto Malesbroek

Het natuurgebied “Malesbroek” is een 100 hectare tellend waterlandschap gelegen in de alluviale vlakte van de Grote Nete. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit zeer natte gronden op lichte zandklei met veenlagen op geringe diepte en met een ijzerrijke bovengrond. Verscheidene plekken veen (ontstaan uit halfvergane plantenresten) komen er voor. De ontginning van grote veencomplexen rond de eeuwwisseling gaf het ontstaan aan de vijver “Malesbroek”. De geringe diepte van deze plas herinnert nog aan deze turfwinning.

Males

Het terrein van de huidige vijver en omgevende kleine vijvers wordt aangeduid als moeras. Rond de centrale grote vijver bemerk je nog stukken broekbossen en met houtkanten omzoomde hooi- en weilanden. Het natuurgebied is biologisch zeer waardevol tot zeldzaam, omdat het een grote afwisseling aan natuurlijke biotopen bevat. Dit gebied trekt een gevarieerde vogelpopulatie aan omdat het zeer geschikt is als broed-, slaap-, pleister- en overwinteringplaats. Ook de zeer verscheiden vegetaties zijn het bekijken meer dan waard.