Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Denk mee over Geel 2030! Digitaal platform voor iedereen!

Geel heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe inwoners en bedrijven en groeit daardoor snel. Door de kwaliteiten van Geel en de grote hoeveelheid aan bouwmogelijkheden zal deze groei zich volgens de voorspellingen ook in toekomst sterk doorzetten. Om deze groei in goede banen te kunnen leiden, werkt de stad Geel aan een sterke toekomstvisie voor haar grondgebied. Belangrijk is daarbij dat deze groei de bestaande kwaliteiten van Geel en haar dorpen niet mag aantasten, maar juist moet versterken. Zuinig ruimtegebruik, duurzaamheid en het behoud van waardevolle open ruimten zijn belangrijke speerpunten voor het beleid.

 

Klik hier voor de video over de herziening van het GRS! Of bekijk hem direct hieronder!

 

 

Samen met de Gelenaren

Al vanaf het begin denkt de stad samen met haar inwoners en ondernemers na over de te maken keuzes voor de toekomst van Geel. Door deze samenwerking kunnen we de zorgen en wensen van de Gelenaars beter meenemen in de toekomstvisie en kunnen willen we een plan maken dat een breed draagvlak heeft. Het stadsbestuur is er namelijk van overtuigd dat heel wat Gelenaren begaan zijn met hun leefomgeving en over veel kennis en ervaring beschikken. Door alle kennis en meningen samen te brengen streven we naar een kwalitatief sterke toekomstvisie en naar meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun omgeving.

 

Juni 2016: iedereen denkt mee!

Een open proces samen met de bewoners, betekent voor ons dat we de hoofdlijnen van de visie nog eens tot in de puntjes willen bespreken met alle bewoners en ondernemers in Geel. Van 30 mei tot en met 27 juni krijgt iedere Gelenaar dan ook de kans om zijn of haar mening over de toekomst van Geel met het stadsbestuur te delen. Dat kan door naar de infomarkten te komen, of door online mee te doen via ons digitale platform.

 

Digitaal platform

Als eerste stad in Vlaanderen geeft Geel haar inwoners de mogelijkheid om via een digitaal platform actief mee te denken over de toekomst van hun eigen woonomgeving. Inwoners kunnen daar reageren op een aantal voorstellen vanuit het stadsbestuur, zelf nieuwe ideeën lanceren, mogelijke acties liken of disliken, enzovoort… Het digitaal platform maakt het voor mensen mogelijk om vanuit de eigen zetel en op het moment dat dit het beste past mee te denken! U bereikt het digitaal platform via de volgende link: http://geel.citizenlab.co.

 

Infomarkten op locatie

In alle dorpen en twee keer in het stedelijk gebied zullen we infomarkten organiseren. Op die markten zijn alle inwoners van Geel welkom om uitgebreid te spreken over de wensen voor de toekomst. We werken met een vrije inloop, dus kom gerust langs op de locatie en op het tijdstip dat voor jou het beste uitkomt! In de dorpen zijn de markten geopend van 17 tot 21u, in het stedelijk gebied van 14 tot 21u. De planning van de markten is als volgt:

  • 30 mei:  Parochiezaal Bel
  • 2 juni:    Parochiecentrum Stelen
  • 7 juni:    Fuifzaal De Waai (stedelijk gebied)
  • 9 juni:    Parochiezaal Ten Aard
  • 14 juni:  Ontmoetingscentrum Winkelomheide
  • 16 juni:  SBS Larum (in de refter)
  • 20 juni:  Parochiezaal Punt
  • 21 juni:  Bonten Hanne Oosterlo
  • 23 juni:  Parochiezaal Zammel
  • 28 juni:  Parochiecentrum Holvenia (stedelijk gebied)

 

Herziening van het ruimtelijk structuurplan

De opmaak van de toekomstvisie voor Geel past binnen het project van de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is een project dat belangrijke uitspraken doet voor de lange termijn. In het structuurplan worden belangrijke keuzes gemaakt over bijvoorbeeld de locaties van nieuwe woon- en werkzones, de inrichting van de open ruimte en de leefbaarheid van de Geelse dorpen. Vragen als hoe we de stad Geel en de deeldorpen aantrekkelijk kunnen houden in de toekomst en hoe we de waardevolle open ruimten kunnen beschermen staan daarbij centraal. Het volledige proces moet in de loop van 2017 afgerond zijn.

 

Meer informatie

Via de links onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de herziening van het structuurplan. Wil je het verloop van de herziening graag volgen? Volg dan naast deze website ook de wekelijkse nieuwsrubriek in de streekkrant. Daar berichten we regelmatig over het project. Of volg ons via Facebook (stadgeel) of Twitter (@GeelStad). Heb je bedenkingen of suggesties, laat het ons dan ook zeker weten via deze kanalen of via de contactgegevens op deze pagina.

Overzicht